Nycklar

Vid uthyrning av en bostad får hyresgästen kvittera ut tre hus/lägenhetsnycklar.
Dessa skall återlämnas då hyresgästen flyttar. Om någon eller några nycklar saknas, debiteras hyresgästen för kostnaden av låsbyte.

 

Beställning av flera nycklar

Beställning av fler nycklar måste ske via Hultastugan.


Egen kopiering av nycklar är förbjuden.

 

Pris på efterbeställda nycklar till Hus/Lägenhets, garage och förrådsnycklar.

Ej kopieringsskyddad     275,00 SEK/st (Debiteras på Hyresavin)
Kopieringsskyddade:     500,00 SEK/st (Debiteras på Hyresavin)
Låsbyte                       3 000,00 SEK/Objekt (Debiteras på separat faktura)

Brevlåda
Kopiering av nyckel       250,00 SKR/st   (Debiteras på Hyresavin)                 
Låsbyte                         700,00 SKR/st   (Debiteras på separat faktura)
 
O.B.S!
Låsbyte kommer endast att debiteras om nyckel saknas eller om man med uppsåt skadar/skadat låset/låsen.Upplåsning

Vardagar 7 - 16             400,00 (Debiteras på Hyresavin)
Vardagar 16 - 07        1 400,00 (Debiteras på Hyresavin)
Helg                            1 800,00 (Debiteras på Hyresavin)