Andrahandsuthyrning

Som hyresgäst har du rätt att hyra ut ditt hus/lägenhet i 2:a hand om du har "beaktansvärda skäl" enligt hyreslagen.

Exempel på sådana är arbete eller studier på annan ort, militärtjänstgöring eller provsamboende med partner.

För att få medgivande av uthyrning i andrahand. Kontakta Hultastugan.

Detta medgivande är tidsbegränsat och beslutas av bostadsbolaget tillsammans med hyresgästen och varierar beroende av vilka skäl som ligger till grund.

Skälen kan behöva styrkas med ev. intyg, t.ex. vid militärtjänstgöring.

Om du får ett medgivande för andrahandsuthyrning är du fortfarande

ansvarig för huset/lägenheten, både ekonomiskt och juridiskt.

Alla praktiska detaljer, såsom möblering och interiör i bostaden sker utanför Hultastugans ansvar och sköts direkt mellan 1:a och 2:a- handshyresgästen.